Poslední prodejce elektrozařízení má především tyto základní povinnosti:

1) v místě prodeje zpětně odebírat elektrozařízení „kus za kus“

(§ 37k odst. 4 zákona o odpadech), tedy zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tedy bez ohledu na značku prodávaného nebo zpětně odebíraného elektrozařízení).

2) v místě prodeje zpětně odebírat elektro, jestliže prodejní plocha je alespoň 400 m2

umožnit konečným uživatelům po celou provozní dobu bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení.

3) informační povinnost

(§ 37k odst. 3 a § 38 odst. 4 a 5 zákona o odpadech), která spočívá zejména v povinnosti informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení.